Dømming

Dommeroppsettet er enda ikke klart. Det planlegges vanlig rotasjon - 2 kamper aktivitet og 1 kamp pause.

Lagene er funksjonærer og bør settes seg inn i hvordan kampskjema fylles ut - se veiledning. (Selve kampskjemaet er også tilgjengelig.)